i Ålesund 22.-24.august 2019

Om oss /

Den Norske Matfestivalen i Ålesund skal formidle matkultur og inspirere til nyutvikling og rekruttering for profesjonelle aktører og det matinteresserte norske folk.

Historie

Noen driftige bønder fant i 1984/85 ut at når bønder møttes til store arrangement, så var det maskinselgere som dominerte.
 
Det var ikke fokus på kvalitetsmaten som bøndene selv produserte. Dermed arrangerte de en matdag, med fokus på de gode varene som ble laget i hjembygda.
Slik oppstod den første landbruksdagen, som senere ble et årvisst arrangement.
 
Ved en tilfeldighet møtte disse bøndene en norsk kokk, Jan Arne Hove, som hadde gjort seg bemerket både som årets kjøkkensjef og i fjernsynet hos Ingrid Espelid Hovig. I samarbeid med Magne Henden og en del laugsmedlemmer hadde han fått en idé om å arrangere et norgesmesterskap for kokker.
 
De fant fort ut at dette kunne kombineres, og slik oppstod samarbeidet som siden har fått navnet Den Norske Matfestivalen, og som siden har blitt arrangert i august i Ålesund.
 
Festivalen er i dag organisert som et aksjeselskap med eierinteresser fra flere sentrale bransjer.


credit
 

70 16 34 35
post@matfestivalen.no